Om barnehagen

Barnehagen ble startet opp som familiebarnehage i 1995 og 2006 ble den flyttet til der vi er i dag.

Hus til bakside CMYK.jpg

Barnehagen vår ligger fint til i Namsos kommune. Vi har skogen i umiddelbar nærhet, lekeplass, fotballbane og vi har tilgang til buss rett i nærheten. Vi bruker nærmiljøet aktivt. I tillegg drar vi bl.a. med små grupper til biblioteket og vi bruker Oasen badesenter som er Nord- Europas største badeanlegg i fjell.

For oss er det viktig at barna gleder seg til å gå i barnehagen og at foreldrene er trygge. Vi vil at barna skal få en hverdag som gir muligheter til lek og læring. De voksne tar barn på alvor, og viser anerkjennelse med sin væremåte. Vi ønsker å gi glede og humor spillerom i hverdagen og danne positive spiraler for hverandre.

Vi er en barnehage med mange års erfaring, stabile voksne og utdannet personale.

Ønsker dere som ikke kjenner oss fra før å se barnehagen og hilse på personalet er dere hjertelig velkommen før dere velger barnehage for deres barn.

Informasjon til foreldre:

Vi bruker en lukket Facebookgruppe der vi deler all informasjon og bilder/videoer fra barnehagehverdagen. Månedsplanene blir også lagt ut på denne gruppa. Du kan be om å bli medlem av gruppa når barnet har fått plass i barnehagen.

DAGSRYTMEN

07.00 Barnehagen åpner - Frileik/tilrettelagte aktiviteter
08.30 Frokost - Barna spiser matpakke
09.00 Samlingsstund
09.30 Utelek i barnehagen, på lekeplassen eller på tur
11.30 Mat - Vi spiser matpakke
12.00 Hvilestund/ rolig stund
14.00 Frukt/ yoghurt måltid
14.30 Frilek inne eller ute
16.30 Barnehagen stenger

Barnehagen har stengt 3 uker om sommeren og i mellomjula og onsdag før skjærtorsdag.

 

Planleggingsdager

  • Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

  • Det blir gitt nærmere beskjed med oppslag på månedplanene.

  • Disse dagene blir brukt til intern og ekstern kursing, planlegging,

  • evalueringsarbeid o.a.

Priser: Barnehagen følger kommunale satser i Namsos og det betales for 11 måneder i året. 

Samarbeidsutvalg (SU)

Hvert barnehageår velges det representanter blant foreldrene til SU.

Samarbeidsutvalget består av 1 representanter fra foreldrene og 1 representanter for de ansatte og 1 politisk valgt (eier). Styrer er referent.

Forskriften til Lov om barnehage sier dette om samarbeidsutvalget: ”…er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for partene i barnehagesamfunnet. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehage og lokalsamfunn”.

”Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene”.