Ny i barnehagen

Slik lykkes barna med tilvenningen


 

De første dagene

Når barnet begynner i barnehagen får den en trygg og god primærkontakt som setter av god tid til det nye barnet og foreldrene.

 • En primærkontakt er en voksen som har "et spesielt øye" med barnet ditt.

 • Ved å dele hovedansvaret for barna i barnegruppen sikrer man at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte.

 • I tilvenningsperioden blir primærkontakten spesielt viktig fordi denne da har ansvar for etablering av trygghet i barnehagen og barnets inntreden i barnegruppen.

 • Primærkontakten skal stå for trygghet og nærhet og hjelpe barnet med å finne seg til rette.

 • Primærkontakten skal i løpet av hele dagen inne og ute ha positiv og nær kontakt med sine primærbarn. Vi skal prate og leke med dem, gi ekstra oppmerksomhet og ta hensyn til barnets eget tempo.

 • Barnet skal føle at en voksen bryr seg spesielt om han / hun.

 • Vi skal i tillegg sørge for god kontakt og kommunikasjon mellom hjem og barnehage.

Første dag ( 2-3 timer )
Denne første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere det nye miljøet. Foreldrene steller barnet, sitter sammen med det under måltidet, er i rommet under lek etc. For personalet vil det å se barn og foreldre sammen gi viktig informasjon om barnets vaner hjemmefra, dets måter å kommunisere på osv., informasjon som vil bidra til å gjøre barnets senere barnehagehverdag best mulig. Den første dagen varer gjerne bare et par timer.


Andre dag ( 4 - 5 timer )
Den andre dagen starter etter avtale med personalet og varer 4-5 timer. Personalet overtar mer av ansvaret for barnet. Foreldrene bør etter avtale forlate rommet / barnet en stund.

 

Tredje dag (etter avtale)

Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet. Utgangspunktet vil være hvor godt tilvent barnet er etter de to første dagene. Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer.

 

Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og på om barnet vil få det godt her og trives. Disse følelsene opplever de fleste foreldre, og hvis det kan hjelpe - snakk med barnehagen om det. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar litt tid!

 

Den første og vonde avskjeden

 • Ikke vis usikkerhet

 • Fortell barnet at du skal gå - og gå når du har sagt at du skal gjøre det.

 • Viser du usikkerhet blir barnet usikkert, og tilvenningsperioden kan ta lengre tid.

 • Det er viktig at barnet får erfaring med at foreldrene ikke går før de sier ifra - og at de kommer tilbake etter en tid.

 • Ikke la deg friste til å snike deg ut uten at barnet merker det. Det kan gjøre barnet utrygt.

 • Barnet skal erfare at foreldrene går, og at de kommer tilbake. Det skaper forutsigbarhet.

 • Ikke bli for lenge

 • Blir du værende i barnehagen i timesvis, kan barnet tro at du også du skal være i barnehagen, noe som også kan være med å forlenge tilvenningsperioden.

Hva om barnet gråter?

Om du forlater et barn gråtende og klamrer seg fast til deg, er det ikke unaturlig å føle seg som en dårlig forelder, og tenke at barnehagen var en dårlig ide. Erfaringene i barnehagene tilsier at barnets gråt stilner like etter at foreldrene har dratt. Men man kan godt ringe til barnehagen for å høre hvordan det har gått etter man har forlatt et gråtende barn.

Gode relasjoner

At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen.

Ha utstyret i orden

Her er noen tips om hva barna bør ha med seg for å trives godt i barnehagen;

 • Skiftetøy

 • Barnet bør har to hele skift til enhver tid. Følg nøye med på at dette er i orden.

 • Sko til innebruk

 • Vanntette sko

 • Gore-tex sko er bra til utendørs bruk. I regnvær egner støvler seg best.

 • For de minste barna kan det være godt å ha med seg noe kjent hjemmefra, f.eks smokke eller et kosedyr.

 • Bleier og våtservietter

 • Trusebleier (up and go)medfører merarbeid ved påkledning så vi foretrekker vanlige bleier.

PS! Er du usikker på noe ang. klær? Spør oss i barnehagen!

Merk tøyet

Alt av klær og utstyr må være merket med barnets navn. Merkelapper finnes i utallige varianter på nettet, eller en merkepenn kan gjøre like god nytte.

Vogn og voksipose

Vogn og voksipose/teppe etter årstid må være i barnehagen når barnet er der. Merk også disse med navn. Ta gjerne vognene med hjem i helgene. (De står på eget ansvar)


Les mer om livet på en småbarnsavdeling

Nyttige llinker:

Ole Brum CMYK.jpg

I løpet av august har et tusentalls barn sine første dager i barnehagen.

De første tilvenningsdagene i barnehagen er viktige for at barnet skal bli trygg på omgivelsene.

Allerede fra første dag og til langt ut i september foregår det et intens arbeid i barnehagen for at barna skal bli trygge i sine nye omgivelser.

Målet for tilvennigsperioden er ikke å trene opp barna og foreldrene til å si "ha det" til hverandre, men å gjøre både barn og foreldre så trygge på barnehagen at det oppleves greit å skilles.
 

Hvor lang tid det tar, og hvordan denne tryggheten oppnås, er forskjellig fra familie til familie. Det kan derfor være lurt å sette av minimum tre dager til tilvenning.